top of page
django7464_Simple_and_minimalist_image_of_tree_growth_ring_dark_298886f4-598f-4f76-b421-55

Vores tilgang

Vi bidrager til design og
implementering af trivselsøkonomi

Vi er sat i verden for at hjælpe politikere og beslutningstagere på tværs af politiske skel med at finde evidensbaserede og langtidsholdbare løsninger på samfundets sociale og økologiske udfordringer.

Vi udvikler løsningerne med udgangpunkt i tre bærende grundprincipper, samt et metodisk afsæt i ny økonomisk tænkning, systemisk forandring, og samskabelse. 

Definiton

Definiton på en trivselsøkomoni:

Et økonomisk system der understøtter fundamentale behov og rettigheder for nulevende og fremtidige generationer inden for de planetære grænser

grundprincipper

Vores grundprincipper:

Vi arbejder med tre sammenhængende
grundprincipper for en trivselsøkonomi

blålb.png

Det økonomiske system er et redskab: Det økonomiske system er først og fremmest et redskab, som skal anvendes til at forvalte ressourcer for at opnå det overordnede mål: at sikre gode liv for både nutidige og fremtidige generationer. I denne kontekst bør konventionelle økonomiske mål som vækst og produktivitet ikke ses som endelige målsætninger, men snarere som mulige midler, hvis relevans må bedømmes ud fra deres evne til at fremme dette ultimative mål.

Planeten sætter hårde grænser: Jorden er et "lukket system" mht. materialer, med begrænsede ressourcer og absorptionskapacitet. Derfor er det nødvendigt at transformere vores økonomiske system til et, som respekterer de planetære grænser, og som sikrer at fremtidige generationer også har mulighed for at leve gode liv.

grøn-b.png

Trivsel er flerdimensionelt: Trivsel som fænomen er komplekst og flerdimensionelt. Det skabes i sammenspil mellem mennesket og dets omgivelser, og måles ved brug af diverse forskellige indikatorer og metoder. Der skal tages hensyn til trivslens flerdimensionelle karakter, både når det kommer til udvikling af løsninger og metoder og ikke mindst i værdiansættelse ifm. økonomiske analyser.

metode

Vores metode:

Vores tilgang er designet til at tackle forbundne udfordringer på tværs af økonomien, samfundet, og det økologiske system.

think_edited.png

Ny økonomisk tænkning:

Vi anvender ny økonomisk tænkning til at forstå vores nuværende økonomiske system og identificere og analysere de grundlæggende årsager til diverse problemstillinger, som konventionelle økonomiske politikker ofte kun adresserer på symptomniveau.

ystemthink_edited.png

Systemtænkning:

Vi opfatter økonomien som indlejret i et samfund, som igen er indlejret i vores økologi. De udgør sammenkoblede og komplekse systemer, både separat og i fællesskab. Fra et systemisk perspektiv søger vi efter såkaldte "leverage points", hvor små justeringer kan have en dybdegående effekt på hele systemet.

co-cr_edited.png

Samskabelse:

Vi anerkender, at mangfoldig samfundsdeltagelse er afgørende for succes. Ved at etablere stærke alliancer og samarbejde med politikere, embedsmænd, erhvervsfolk, akademikere og eksperter, skaber vi gennemførlige og levedygtige løsninger sammen.

Aktiviteter

Aktiviteter

WELA vil etablere sig som videnspartner og videnscenter indenfor trivselsøkonomi med særligt fokus på at understøtte politikere og beslutningstagere. Det vil vi blandt andet sikre gennem følgende aktiviteter:

Bred vidensformidling om trivselsøkonomi
Gennem seminarer, workshops, publikationer og medieoptrædener arbejder vi for at øge bevidstheden og forståelsen af trivselsøkonomiske principper. Vi stræber efter at gøre økonomisk viden tilgængelig og relevant for alle samfundslag.

Policy-analyse og policy-respons 
Vi udfører grundig analyse af eksisterende og foreslåede politikker for at vurdere deres indvirkning på samfundets trivsel. Vi udarbejder også handlingsorienterede anbefalinger til politikrespons og reformer. 

Metodeudvikling og forankring
Vi arbejder med udvikling og forankring af økonomiske metoder (f.eks til besluningsprocesser og konsekvensanalyser) som konsekvent respekter vores ovennævnte grundprincipper. 

bottom of page