top of page
0_0_edited.jpg

Vi søger en:
Analytiker

WELA søger analytiker
Den uafhængige økonomiske tænketank WELA (Wellbeing Economy Lab) søger en skarp analytisk kollega med flair for kvantitativ analyse og stor passion for at udvikle vores samfund. 

Om WELA:
WELA er en uafhængig tænketank, som arbejder for omstillingen til en trivselsøkonomi, hvor samfundsmæssig fremgang vurderes i evnen til at understøtte gode liv for alle - inden for de planetære grænser. Vi er sat i verden for at hjælpe politikere og beslutningstagere på tværs af politiske skel med at finde evidensbaserede og langtidsholdbare løsninger på de sociale og økologiske udfordringer samfundet står overfor i det 21. århundrede. Vi udvikler løsningerne med afsæt i ny økonomisk tænkning, systemtænkning, og samskabelse. 

 

Om jobbet:
I stillingen som analytiker vil dit primære ansvar være at levere analyser til forskelligartede projekter. Dette indebærer et tæt samarbejde med kollegaer og relevante partnere om udvikling af forskningsdesigns og spørgeskemaundersøgelser, identificering af nødvendige data, udførelse af generel research og gennemførelse af primært kvantitative analyser. En vigtig del af din rolle vil også være at formidle komplekse resultater og føre konstruktive dialoger med samarbejdspartnere, fagfolk og beslutningstagere.

Den ideelle kandidat er en person, der er komfortabel både med dybdegående research og dataanalyse samt udadrettet mødeaktivitet og formidling. Du vil indgå i et tæt samarbejde med eksperter fra internationale forskningsmiljøer og passionerede kollegaer. Her får du rig mulighed for aktivt at bidrage til projekternes indhold og de tilhørende analyser.

Dine opgaver

 • Planlægge og udføre dybdegående analyser, hvilket inkluderer udarbejdelse af analysedesigns og spørgeskemaer, indsamling af data, gennemførelse af kvantitative (men også kvalitative) analyser samt populærformidling af resultaterne gennem forskellige kanaler såsom vidensrapporter, notater og policy briefs.

 • Spille en central rolle i den løbende planlægning og implementering af projekter, hvilket omfatter koordination med samarbejdspartnere, eksperter og andre relevante interessenter.

 • Bidrage aktivt til planlægning og afvikling af arrangementer, herunder workshops, konferencer og lignende events.
   

Vores ønsker til dig

 • Du er nysgerrig efter at udforske og bidrage til transformationen af det økonomiske system.

 • Du er initiativrig, arbejder godt selvstændigt, og har gode samarbejdsevner

 • Du trives i et inkluderende arbejdsmiljø, der værdsætter mangfoldighed og rummelighed.

 • Du kan arbejde på flere projekter parallelt og at arbejde ubesværet på tværs af projekter.

 • Du besidder en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, som sociologi, psykologi, statskundskab eller økonomi – eller lignende. Den ideelle kandidat har både en samfundsvidenskabelig baggrund og forståelse for politikudvikling samt det økonomisk system. Kendskab til ny økonomisk tænkning ses som en fordel, men er ikke et krav.

 • Du har solide erfaringer med kvantitativ dataanalyse og med software som f.eks. ”R”.

 • Erfaring med kvalitativ analyse er også en fordel

 • Du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, på dansk og engelsk – men også i øjenhøjde med folk fra forskellige samfundslag.

 • Du er opsøgende, empatisk og konstruktiv med et ønske om at bidrage positivt til arbejdsmiljøet og en god stemning i WELA.
   

Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at spille en central rolle i transformationen af det økonomiske system gennem dit daglige arbejde.

 • Et rummeligt og uformelt arbejdsmiljø, hvor god stemning, nærvær og medarbejdertrivsel er i højsæde.

 • Muligheden for at have stor indflydelse på planlægningen af dine opgaver.

 • Fleksible arbejdstider.

 • Engagerede kollegaer, der tilbyder støtte og værdifuld sparring.
   

Praktisk information:

Stillingen er en fuldtidsstilling.
 

Samtaler afholdes løbende. Vi beder interesserede kandidater om at indsende både motiveret ansøgning og CV til Michael Birkjær på mb@wellbeingeconomylab.com, og angive "Analytiker" i emnefeltet.

 

Mål om ansættelsesstart i maj/juni, men kan også være senere.
 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Michael Birkjær direkte på mb@wellbeingeconomylab.com eller telefon 31571075.
 

Stillingen kan søges af alle, men vi opfordrer i særlig grad kvinder, etnisk minoriserede personer, personer med handicap, og personer der tilhører andre underrepræsenterede/marginaliserede samfundsgrupper til at søge.

bottom of page